مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
افرا – تخت efraa taKht ۱از توابع دهستان هزارپی آمل ۲آبادیی از دهستان بانسر بابل ...
شیین shiyen رفتن
جزبل jez bal ۱نیم سوز کردن چیزی ۲روی شعله قرار دادن مرغ و ماکیان پرکنده ...
تلک پلک ralek palek پس مانده – باقی مانده
سر بسر بنیان sar besar banyaan انگلک کردن و سر به سر کسی گذاشتن
لوچو loochoo ۱سر به سر گذاشتن ۲کسی را باد کتک گرفتن
کپل kappel ۱ترکه ای یک متری و قابل انعطاف از چوب انجیر که بام پوش گیاهی ...
تلوس پلوس taloos paloos خوراکی های بی ارزش و علوفه هایی که حیوان از سرناچاری خورد ...
اوچال o chaal از کوه های اطراف دهکده کندلوس نور
چار پوک دکتن chaar pook daketen دمر روی زانو و آرنج قرار گرفتن
پور بزئن poor bazoen ۱انباشتن – ذخیره کردن ۲حفاری زمین توسط حیوانات همچون خرگوش ...
هبر هبر هکاردن hobar hobar hekaarden بگیر و ببند کردن
ته ته te te مال توست – برای توست
گس هدائن gesse hedaaen ۱رام شدن ۲تسلیم شدن
حالی بویین haali baviyen فهمیدن
ناخبرکی naaKhaberekay بی خبر – ناآگاه – ناگهانی
زیمبل زیمبو zimbel zimbo
ر بییتن ro baiten ۱غلتیدن در سراشیبی ۲چهره پوشاندن ۳به سرعت آمد و شد کردن
وازگامه vaaz gaame ۱شکاف ۲فاصله
پتن patan پختن
هرک بویین herek baviyan ۱سردرگم شدن ۲درهم و برهم
سرخنه ser Khene گیاهی بته مانند که برگ هایش انبوه و در سطح زمین پراکنده شود ...
بسلان beselaan پاره کن
شول و شیون sool o shivan فریاد و فغان همراه با گریه ی پر صدا در مصیبتی بزرگ
کک مار kake maar نوعی پیچک از نوع گل شیپوری – پیچک صحرایی
چچی گر chachi gar ۱خرده فروش دوره گرد ۲دارنده ی چرخ دستی
هپ hap ۱بادکنک داخل شکم ماهی ۲قرص
سولی soli نوعی درخت که میوه ای سیاه و خوراکی دارد
شاش بزن shaash bazon نام ارتفاعی در سوادکوه
جول جوله jol joole ظرف شیرچوبی و بزرگ
چل گوشی chal gooshi پایه ای در دو سوی تخته زیرین چرخ،که دوک نخ ریسی در آن به حرکت ...
یازن yaazen از توابع اشکور تنکابن
دل هوله del hoole ۱زهره ترک ۲ترساننده
پچاک – لامیزه pechaak laamize وراج – پرحرف – پرگو
گرمباس gorambaas صدای افتادن چیزی از بلندی
آستونه aastne از محله های قدیمی شهرستان بابل که امام زاده ای نیز در آن ...
کافر kaafer منکر دین
جاب jaab جواب
خو تله Khoo tale تله ی مخصوص به دام انداختن خوک
سه لنگ se lang نوعی صدای ته حلقی که به هنگام کارهای گروهی در مزارع،هم چون ...
بکتو baktoo بزن
پیغمبر چنگی peyghambar chengey گلی خودرو که به رنگهای مختلف می روید و بوی خوشی دارد
هوسه hoose جدا شدن – سوا شدن
بموندی bamoondi ۱بمانی – ماندگار باشی ۲نامی بومی برای زنان
چلی مار cheli maar ۱گره ی چوبی بزرگ ۲زن زائو ۳یکی از چوب های الک دولک
بنجوسن benjoossen ۱پودر کردن – ریز کردن ۲جویدن ۳ایجاد دعوا و درگیری ۴توبیخ ...
پوشان pooshaan ۱پوشاننده ۲آن چه و آن که چیزی را می پوشاند
خرشی Khereshi ۱خورشت خوشتی ۲صرفه جویی در مصرف خورشت و هر نوع غذا
سلات sallaat سرباز روس – سالدات
کمرودی kemroodi نام قبایلی در دوره ی هخامنشیان که در حاشیه ی دریای خزر به ...

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۶۸۳۷
mod_vvisit_counterديروز۷۴۶۱
mod_vvisit_counterاين هفته۱۴۲۹۸
mod_vvisit_counterاين ماه۱۳۹۴۴۲
mod_vvisit_counterجمع۱۶۰۱۶۱۹۲

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني