مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
بال baal عضو پرواز پرندگان است که به کنایه به دست انسان نیز گفته می ...
جغ بیته jegh bayte فشرده شده
امبر بو amber boo نوعی برنج – عنبربو
اودنگه تیر oo dange tir بازی شب های عروسی،حنابندان و شب نشینی های مردم کوه نشین ...
ول جت vale jet چوبی که به گردن گاو نر اندازند و دسته ی چوبی خیش را به آن ...
ستل satal ۱هرچیز سنگین ۲بی قواره
زینه وشت zine vosht مرتعی است در حومه ی تنکابن
جعوه – کنل jave kannel کندوی عسل
غوزه ghooze غوزه – پنبه ی باز نشده
پی اسپرس pi esperes نام قلعه ای قدیمی که خرابه های آن در دهکده ای به همین نام ...
جامبلوک jaambelook کاسه ی کوچک – کاسه ی ماست خوری
متی سر mati sar وسیله ی تراز و میزان در بافندگی
واوند vaa vand چوبی تخته مانند به ضخامت ۱۲۲ سانتیمتر و به ارتفاع سه تا چهارمتر ...
چسنه chesene چسنه
بال – بکت baal baket ۱توان از دست داده – نیازمند به کمک دیگران ۲تنگدست
پنبه کی کا panbaa ki kaa ۱غلاف پنبه ۲تعاون سنتی موسوم به پنبه کی کا دله گیری که عبارت ...
غنجیل ghanjil قاچ
کوتک بزئن kootek bazoen کتک زدن
هوا زنگ بزئن hevaa zang bazoen هوا زنگ بزئن
مراد meraad مراد – آرزو
دارمج daarmej گیاهی است طفیلی که بر تنه ی درختان روید و خوراک گاو است
فرمن farmon دستور فرمان
حتره hatare انگار
تت tet لفظی برای دور کردن سگ
دار شنیئن daarshenian روشن کردن
رگ به رگ rag be rag پیچیدن مفاصل و ضرب خوردگی آن
مغزو maghezoo ۱مغز گردو – میان گردو ۲داخل – وسط
کک kalak چیدن و اتصال چند چوب افقی که به عنوان در ورودی برخی مراتع ...
همبن hamban دو نفر که گاو نر خود را برای شخم زدن جفت نمایند
متو mattoo عقب گرد کردن – واپس رفتن
چیلکا chilekaa ۱خرده هیزم ۲سرشاخه های خشک
چزیکه chezike صدای سوختن چوب
خورکش Khaver kash جاسوس – سخن چین
تک تل tak tel ظروف آشپزخانه
چارکه chaareke ۱هفتصد و پنجاه گرم برابر با یک چهارم من ۲یک چهارم آجر خشت ...
شیر کنی shir kanni چوب خط چوبی است به طول تقریبی یک متر که چهار تراش است و محاسبات ...
کج لج kaj laj ۱کش و قوس ۲کج و معوج
نره غول narre ghool نره غول
شمل shammal طرفین
سلات ظهر selaat zohr راس نمیروز
مولک moolek میوه ی درختی که در یک سال،دوبار ثمر دهد
هشتی – هوشتی –بویین hashti hooshti baviyen ۱ هشتی – هوشتی –بویین ۲ هوشت هوشتی بویین
غال بزوئن ghaal bazooen ۱سر رفتن آب و مایعات در اثر جوشیدن ۲جوشش چشمه
مسکی masseki ۱پرچانه ۲سقز – آدامس ۳الکی خوش
پسغو pasghoo کمین – په کمین نشستن
ازار ezzaar درخت آزاد با نام علمی: chema zekora ddest
آروس ساز aaroos saaz عروس ساز کسی که عروس را آرایش کند
می تق mi tagh تار مو
تمنه tamene سوزن درشت تر از سوزن خیاطی – سوزن لحاف و تشک دوزی ۲جوال دوز ...
درون daroon از توابع دهستان بابل کنار بابل

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۲۶۲۱
mod_vvisit_counterديروز۵۳۹۹
mod_vvisit_counterاين هفته۲۲۴۴۰
mod_vvisit_counterاين ماه۱۴۴۵۴۸
mod_vvisit_counterجمع۱۳۵۶۰۵۱۳

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني