مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
دراز چک deraaz chak نوعی پرنده ی مهاجر با پاهای بسیار بلند
دمکاک damkaak ظرف گلی کوچک
انجه انجه anje anje ۱خرد و قطعه قطعه شده – ریزریز ۲ کاری را به تدریج انجام دادن ...
ولووه velove از توابع چهاردانگه ی سورتچی ساری
بار – دنین baar deniyan ۱تغییر حالت دادن مایعات(مثل شیر) ۲عوض شدن
کت نویس kat nevis ۱دعانویس ۲عاملان بهداشتی مبارزه با بیماری های حصبه،طاعون،وبا،سل ...
هاریم haarim چموش
کتم kotom کاکل
کتی keti ۱تپه –بلندی ۲بالای سر ۳گیسو
زبتول zabtool زشت – لاغر ترکه
بنش مول benesh mool کنایه از:آدم حقه باز
بز لی bez li آغل طبیعی گوسفندان در شکاف کوه
تش دل tashdel ۱گیاهی فصلی است ۲آدم فعال و پرجنب و جوش تلاش
گنه genne ۱فربه ۲برخورد می کند ۳هرچیز گلوله شده
اجامت ejaamat حجامت که به وسیله ی شاخ گاو یا کوزه ی گلی صورت گیرد
پس کش pas kash استنشاق عمیق هوا
پالوک paalook کاسه ی کوچک
بتاخت betaaKht با شتاب و با پویه رفتن
ریک هاچین rik haachiyan ۱خنده ی تمسخر آمیز ۲دندان را با فشار و خشم نشان دادن
فک بن feke ben چشمه ای در روستای یخکش بهشهر
واچک vaachak از توابع تنکابن
بزخو bezKhoo کمین – کمین کردن
ممه mame ۱مادر ۲پستان
اندون endoon آبندون
اسد آباد ased aabaad روستایی از دهستان شهرخواست ساری
اخچه aKhche ۱بذر پیاز ۲پیاز کوچکی که پس از کشت دانه ی خاصی از آن پیاز ...
اوشتک ششم
دم لکوک dem lakook آویزان
رشوک rashook نام مرتعی در ولوپی سوادکوه
ماس مالی هاکردن maas maali haakerden انجام کاری از روی بی دقتی
آفتاب برهود aaftaab barehood ۱آفتاب اسفندماه ۲نورآفتاب ۳اسفندماه
اون – چک oon chak دفعه ی پیش – آن دفعه
جونمرد javoonmard جوانمرد – رادمرد
پمبه کاری pambe kaari زمان کشت پنبه که ۴۰ روز بعد از عید نوروز است
چنگه بختن change bakhoten به پهلو خوابیدن به گونه ای که زانوها جمع شده باشد
اگیر o gir اوگیر
تپینه موس tapine moos باسن برآمده – کون گنده
شفت تلک sheft talek دیوانه – سبک سر
یارسم yaaresm روستایی از دهستان عشرستاق هزارجریب بهشهر
کال سنگ kol sang ۱سنگ ۲سفت و محکم
پلم سر paleme sar گل و میوه ی گیاه آقطی
جاکتن jaakatan جا افتادن
ورخاردی بویین var Khaardi baviyen ۱جن زده ۲چشم زخم خورده
رته بکشیین rete bakeshiyen دنبال هم قرار داشتن – پشت سرهم قرار گرفتن
جیک جیک بزوئن jik jik bazooan
تشک teshk گاو نر جوان که هنوز برای کار شخم زدن آماده نشده باشد
صور هاکردن savrhaakerden انجام دادن
پر هدائن par hedaaen ۱به پرواز در آوردن ۲تلمبه زدن تلم(کندوه)برای تبدیل ماست ...
دل داشتن del saashten جرأت داشتن – شجاع بودن
بی دس پا bi dasse paa کنایه از آدم بی دست و پا و ناتوان از انجام امور

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۱۱۰۹
mod_vvisit_counterديروز۶۴۴۷
mod_vvisit_counterاين هفته۲۶۳۳۱
mod_vvisit_counterاين ماه۱۷۹۴۲۳
mod_vvisit_counterجمع۱۳۷۹۲۳۲۲

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني